Vásárlási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


 

Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. Az bbesdsafety.hu Webáruház (továbbiakban Weboldal) való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a Weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a Weboldalon , illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználóként látogatja az oldalt (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön (továbbiakban: Felhasználó) és az Bírós és Bútor BT. (továbbiaban: Üzemeltető). között jött létre. A flehasználási feltételek az Üzemeltető létrejöttével léptek hatályba. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, a módosítást csak a regisztrált felhasználok kapják meg, azonban a módosítás a weboldalon való közzététellel hatályba lép. A Felhasználó az Üzemletető-vel létrejött Megállapodást az Üzemeltető info@bbesdsafety.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja, amennyiben az aktuálisan megküldött módosított rendelkezések figyelembe vételével már nem kíván az Üzemeltető szerződéses partnere lenni. Bárminenű felhasználási feltétele változás megküldése utáni vásárlás a Felhasználó részéről, az új feltételek elfogadását jelenti. Egyes esetekben a termék képe, leírása és specifikációja tájékoztató jellegű és eltérhet a valóságtól. A Weboldal adatainak naprakészen tartásáért és pontosságáért mindent elkövetünk, de előfordulhatnak eltérések az esetleges adminisztrációs hibákért nem vállalunk felelősséget. A Weboldalon feltüntetett árak, vagy szolgáltatási díjak minden esetben bruttó, azaz a hatályos magyarországi ÁFA-t tartalmazzák. Áraink minden esetben tájékoztató jellegűek az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A megrendelésekhez elektronikus úton juttatjuk el a számlákat. Külön kérésre papír formában is biztosítjuk.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Felhasználási Feltételek hatálya: A szolgáltatások, a Weboldal látogatása és bármely vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

Hatály: A Weboldalt, a Vásárlást a Felhasználók kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos a kereskedelmi célú továbbközvetítés. A Weboldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos. A hozzáférés megtagadása: Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Weboldal, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.

A vásárláshoz a regisztráció nem kötelező.

Miért érdemes regisztrálni? A Weboldal egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A megrendelések kinyomtatásához, nem kell regisztrálni, de amennyiben korábbi, illteve már feladaott rendelésén kíván módosítani, akkor szükséges a regisztráció. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.

 

Jelszavak: Regisztrációt követően minden Felhasználó a fiókjához egy jelszót hoz létre. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni az Üzemeltető, hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. Bármilyen olyan esetben, amelyben a felhasználó nem járt el kellő gondossággal a jelszavával kapcsolatban, és azzal visszaéltek, abban az esetben a felhasználó felelős megtéríteni az Üzemeltető kát. A harmadik félnek kiadott jelszó, vásárlásra jogosítja fel a harmadik felet, a Felhasználó nevében, melyért mindenkor, a Felasználó felel.

 

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért. 

 

Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. Ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Az Üzemeltető fentartja a jogot, az email címek átvizsgálása után a Felhsználói fiók törlésére, amennyiben az emailcím nem megfelelő, vagy annak gyanúja ébred.

 

E-mailek: A regisztráció részeként az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre.

 

Felhasználói Fiók zárolása: Az Üzemeltető fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyar Köztársaság területén Regisztrált Felhasználó kísérel meg a Megállapodás területi hatály alá tartozó Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a Weboldal vagy Szolgáltatás előírásaival.

 

Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.

 

Adatvédelem: A Weboldal-ban történő vásárlás elengedhetetlen feltétele a Felhasználó adatainak megadása az Üzemeltetőnek. Az Üzemeltető adataival kapcsolatban titoktartást vállal, harmadik fél részére semmi esetben sem szolgáltatja ki. A Felhasználó adataihoz kizárólag a cég vezetése, valamint a megrendelések feldolgozásával megbízott munkatárs fér hozzá. A megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez (számla, szállítólevél, szállítás) használjuk fel. Ez alól kivételt képez az adminisztrációs és reklám célú felhasználás.

 

Az adatvédelmi szabályzatunk létrehozásához az alábbi törvényeket vettük figyelembe:

*2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet

*A Kormány 253/2001. (XII.18) Kormány rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének feltételeiről

*1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

*1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

*2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások

 

A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI


 

Használat: A Weboldal használatával és vagy vásárlással tudomásul veszi és elfogadja minden felhasználó a Vásárlási és Szállítási feltételeket. A Weboldal használatához nincs szükség regisztrációra. Vásárlóink a vásárlás során feliratkozásra kerülnek hírlevelünkre, melyről bármikor lehetőség van a leiratkozásra.

 

Valós adatszolgáltatás: A Felhasználó kötelessége a regisztráció során hogy valós adatokat adjon meg. Bárminemű kár okozása a valótlan adatok megadása miatt a Felahsználót terheli. A Felhasználó kötelessége bármely adat változását a felhasználói adatokban a fiókban haladéktalan frissítéssel az Üzemeltető felé jeleznie. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga sem általa harmadik személy nem használja a Weboldalt bármely tisztességtelen célra és/vagy az általános internetes gyakorlattól eltérő célokra

 

Tiltott használat: A felhasználó tiltott tevékenységet valósít meg, és bizonyos esetekben nem csak kizárással jár, hanem büntető feljelentéssel, ha a Felhasználó:

*Szolgáltatás, vagy termék továbbértékesítése

*Hamis adatszolgáltatás beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok megadását

*Adatok jogosulatlan megszerzése

*Weboldal szükségtelen megterhelése

*Illetéktelen adatok megszerzése

*Kéretlen e-mail üzenetek, reklámanyagok küldése.

*Különösen tiltott kéretlen tömeg e-mail üzenetek küldése, nagy mennyiségű levél (levélfolyam) küldése, Harmadik személy nevében való tisztességtelen üzlet lebonyolítása jogosulatlan használat

*Részvétel jogellenes tevékenységben 

*Olyan magatartás tanúsítása, amely az Üzemeltető álláspontja szerint alkalmas a Weboldal, vagy a Szolgáltatás használatának, vagy élvezetének zavarására, korlátozására.

 

Értékesítés, elállás joga: A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a  45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza. A  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. A vásárlás értékének visszatérítésre az elállás közlésétől 14 munkanap áll rendelkezésre. A vásárlástól való elállás esetén a visszautalás minden költsége a felhasználót terheli, ami a visszautalt összegből kerül levonásra. Ezt Ön akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, társaságunkhoz küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: info@bbesdsafety, vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában.

 

Kézhezvételi időpont személyes átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

 

A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta. Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként az Üzemeltető elengedett a házhoz szállításkor. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az Üzemeltető követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. A Felhasználó nem követelheti a termék nem rendeltetés szerű használata miatt okozott károk megtérítését az Üzemeltetőtől. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, 151/2003 (IX.22.) Korm. rendeletben és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 14 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális esetekben az Üzemeltetővel külön egyeztetni kell az info@bbesdsafety.hu email címen.

 

Termékek elérhetősége:

 

Amennyiben az üzemeltető a megrendelés beérkezését követően megállapítja, hogy a megrendelt termék nincs raktáron, akkor jogában áll helyette más terméket ajánlani, a szállítási illetve megrendelés teljesítési időt meghosszabbítani illetve a megrendeléstől elállni. Abban az esetben ha eltérés van a feltüntetett ár és a valós ár körzött, arról az üzemeltető a megrendelés jóváhagyása illetve szállítása előtt köteles a vásárlót tájékoztatni. Ezt követően a megrendelés megerősítésre szorul a vásárló részéről, ellenkező esetben az üzemeltető elállhat a megrendeléstől.

 

Fizetési lehetőségek:

 

Készpénz: A megrendelt termékeket lehetőség van átvenni az Üzemeltető szerződött partnerénél, ahol készpénzes fizetési lehetőséget biztosítunk.

 

Utánvét: A termékek házhozszállítása esetén készpénzben fizethet a szállítást végző futárnak.

 

Szerzői jogok:

 

A Weboldal tartalma, illetve annak bármely részének (különösen a termékekkkel kapcsolatos műszaki megoldások, cikkek, az adatbázisok, a kapcsolódó képgalériák, a cikkek illusztrációi, a szavazás és eredményei, továbbá szöveg, fotó, hanganyag, grafika, videó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, címlista) feldolgozása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, harmadik személynek történő értékesítése szerzői jog védelme alatt áll, ebből kifolyólag a Tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül tilos. Tilos továbbá a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, még változatlan formában is. A Weboldal tartalmának részben vagy egészben történő jogosulatlan felhasználása büntető- és polgárjogi félősséget von maga után.

 

Felelősség:

 

A Weboldalon szereplő tartalmak aktualitásával illetve helyességével kapcsolatban az üzemeltető nem vállal felelősséget, habár csapatunk mindent elkövet az adatok naprakészen tartásáért illetve a hibák javításáért. Az üzemeltető nem vállal felelősséget, semmilyen a Weboldal használatából adódó kárért. A Weboldalról kifelé mutató hivatkozások céloldalainak tartalmáért és azok használatából adódó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Az üzemeltető nem vonható felelősségre az adminisztrációs hibákért és semmiképpen sem vállal felelősséget a közvetlen illetve közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem kimaradásból vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető Weboldalain található információból fakadnak illetve azzal kapcsolatosak. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a teljes szolgáltatás vagy annak részleges leállításából fakadó károkért akkor sem ha azokról előzetes értesítés nem történt. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, vagy hiányosságokat annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor az Üzemeltető nem garantálja a Weboldal hibától mentes működését. Hiba észlelése esetén az Üzemletető az info@hidrogenesviz.hu címen várja az azonnali értesítést. Az Üzemletető a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek. Az Üzemeltető nem vállal felelőlséget a Weboldalon esetlegesen előforduló vírusok okozta károkért.

Adatok


 

Webshop üzemeltetője:

Bíró és Bútor Betéti Társaság

Székhely: 2119 Pécel, Bocskai u.2/A

Cégjegyzékszám: 13-06-022466

Adószám: 24575478-2-13

Webshop tárhely szolgáltatója:

FirstOne (1One Kft.)

Cégjegyzékszám: 10-09-033420

E-mail: info@1one.hu

BB ESD Safety Products © 2015 - tel.: +36 30 934 3322 mail.: info@bbesdsafety.hu - Powered By FirstOne